Algemeen

Respect voor onze mensen en het milieu

Er is een oud woord van de San (zie Geschiedenis), dat wordt geassocieerd met welzijn (als in genoeg te eten en te verzamelen hebbend): ≠hannuwa, hetgeen betekent ‘geriefelijk,  blij, goed, aardig of gelukkig’ zijn (Bleek, 1956). Het is een verzamelwoord dat een leven in harmonie en overvloed aanduidt; met andere woorden, succes in doorstaan van het leven. Wines of South Africa gebruikt het woord  ≠hannuwa om de filosofie van de wijnbouw te vertellen zoals belichaamd in de belofte die de producenten ondertekend hebben: om een beschermheer te zijn van het land en om het te behouden voor toekomstige generaties; om te zorgen voor een cultuur van respect onder de mensen die op het land en in de wijnmakerijen werken; om een milieu te stimuleren van waardigheid, gelijkheid en vooruitgang voor iedereen; om de unieke en waardevolle biodiversiteit van onze ‘wijnlanden’ te beschermen; en om het rijke erfgoed van de Zuid-Afrikaanse wijngebieden te beschermen.

Sustainable Wine South Africa

Zuid-Afrika heeft een van de meest vooruitstrevende wijnwetgevingen ter wereld. Ten aanzien van de productie beloven wijnmakers dat wijnen geen ongeoorloofde stoffen zullen bevatten en verplichten zich tot naleving van de richtlijnen van het Integrated Production of Wine stelsel (IPW) om het milieu te beschermen. Deze zijn ongelooflijk gedetailleerd en gaan over alle aspecten van wijnbouw en wijn maken. Ze beslaan koolstofuitstoot, licht- en geluidsoverlast, toelaatbare chemische middelen en alle aspecten aangaande hun gebruik en opslag, behandeling van afvalwater, het transport van druiven, personeelstraining en het behoud van bodem, rivieren en draslanden.

Het IPW systeem werd geïntroduceerd in 1998 en 90% van alle Zuid-Afrikaanse producenten hangen het systeem aan, hetgeen staat voor 95% van alle geoogste druiven. Er komt veel zelf-regulering bij kijken maar het systeem wordt ook gecontroleerd door middel van jaarlijkse accountantsverslagen en milieukundige steekproeven.

Op dit moment is het geen verplicht systeem (het is niet wettelijk doorgevoerd): producenten doen mee omdat ze dat zelf willen, niet omdat ze moeten. Zó vele betrokkenen participeren in IPW om de lange termijn-voordelen die het met zich meebrengt voor zowel het milieu als de consument en de producenten.

The Wine and Spirit Board bestuurt het IPW stelsel onder Sustainable Wine South Africa (lett: Duurzame Wijn Zuid-Afrika). Sustainable Wine South Africa is bezig het IPW systeem op te waarderen en introduceert meer en krachtigere controles met als einddoel duurzame wijnbouw als voorwaarde te stellen voor certificering.

Deel.

Uw commentaar