Sociale kwesties

Het weer toelaten van Zuid-Afrika tot de wereldorde in de negentiger jaren had enorme gevolgen. Het land is een enorme onderzoeksstudie op socio-politiek en socio-economisch gebied. Na jaren van onderdrukking vond er een haast wonderbaarlijke overgang naar democratie plaats. Desalniettemin, meer dan veertig jaren apartheidsbeleid moesten worden hersteld. De wijnbouwsector was wat dat betreft niet anders dan ieder andere onderdeel van de economie. Meer dan 160.000 mensen van historisch achtergestelde bevolkingsgroepen hebben werk in de wijnbouwsector.

Kinderopvang
Voortdurende onderwijsprogramma’s zijn de meest voor de hand liggende zaken. Veel wijnbedrijven hebben vrijwillig crèches en basisscholen geopend voor kinderen van personeel. Een organisatie, het Pebbles Project, staat hierin bij door fondsenwerving en het inrichten van zulke faciliteiten, en door getrainde onderwijskrachten aan te stellen. Zelfs naschoolse opvang en begeleiding wordt aangeboden, waarin wordt gezorgd voor huiswerkbegeleiding en sportieve activiteiten. Onlangs nog heeft Pebbles een mobiele speelgoedbibliotheek geïntroduceerd.
Integratie
Zoals dat is gegaan met de rest van de nationale economie en de industriële sectoren, is ook de wijnbouwsector veranderd. Zwarte zakenconsortia investeren in wijngaarden en wijnbedrijven, gekleurde mensen worden steeds vaker wijnmakers en spelen een rol van betekenis in de verschillende onderdelen van de wijnbouwsector, en werknemersorganisaties zien steeds vaker dat voorheen achtergestelde Zuid-Afrikanen aandelen krijgen in wijnbouwbedrijven waar ze generaties lang voor hebben gezwoegd. Opmerkelijke verworvenheden en bemoedigende resultaten hebben de toon gezet. Hoewel er nog steeds veel werk te verrichten valt, ga maar op reis door de wijngebieden en u zult zelf zien dat grondige veranderingen gaande zijn (op grassroots level) en dat bepaalde stralende sterren voorop gaan in empowerment, hervorming en vooruitgang. Een lijst van deze initiatieven staat op de website van WOSA (http://www.wosa.co.za/sa/empower_education.php). Merken van zwarte eigenaren winnen momentum en nemen toe in aantal.
Empowerment
Het Cape-Burgundy Exchange Programme (uitwisselingsprogramma voor jonge, talentvolle wijnmakers in opleiding tussen de Kaap en Bourgogne), het Cape Winemakers Guild Protégé Programme (stageprogramma bij wijnmakers van het Cape Winemakers Guild voor talentvolle, jonge wijnmakers in opleiding, afkomstig uit voorheen achtergestelde groepen), het Nedbank Cape Winemakers Guild Trust, het Dombeya Scholarship en de Spier Vineyard Academy zijn allemaal voorbeelden van zwarte empowerment- en onderwijsinitiatieven op het gebied van wijn, die aanzienlijke veranderingen teweeg brengen in de levens van voorheen achtergestelde arbeidskrachten.
HIV/Aids
Alhoewel de West-Kaap van alle provincies de laagste verspreiding van HIV/Aids kent, is de verspreiding ervan in Zuid-Afrika als geheel de hoogste ter wereld. Sociaal-economische factoren dragen sterk bij aan de verspreiding van de ziekte, iets waar lokale autoriteiten zich heel bewust van zijn. Bewustwordings- en leerprogramma’s worden actief ingezet en dat werpt nu duidelijk zijn vruchten af: vergeleken met 2004 waren er in 2012 31% minder nieuwe infecties, waardoor het totale aantal infecties niet meer zo snel toeneemt. Bovendien is de ziekte in steeds minder gevallen (snel) dodelijk, waardoor het sterftecijfer door HIV/Aids afneemt.
Alcoholgebruik

Vanwege het grote voorkomen van afhankelijkheid van alcohol onder bevolkingsgroepen van de West-Kaap, kent de provincie het hoogste aantal van gerapporteerde gevallen van Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Kinderen die met dit syndroom geboren worden, hebben vaak levenslange groei-, leer- en gedragsproblemen als gevolg van het alcoholmisbruik van hun moeder gedurende de zwangerschap. Er zijn meerdere projecten die zich richten op deze problematiek, alle actief ondersteund vanuit de wijnbouwsector. De wijnbouwsector heeft een heffing opgelegd aan alle deelnemers (in de wijnbouwsector) om de Industry Association for Responsible Alcohol Use (ARA; lett: industriële associatie voor verantwoordelijk alcoholgebruik) te financieren.

Meer informatie:
http://wosa.co.za/sa/empower_bob.php (‘Black Owned Brands’)
http://wosa.co.za/sa/link_list.php?category=5
http://blackvintners.co.za/

 

Deel.

Uw commentaar