WIETA

Zuid-Afrika is uniek in het opzicht dat onze wijnbouwsector het Wine Industry Ethical Trade Organisation (WIETA) heeft opgericht, in 2002. Het is een Zuid-Afrikaanse non-profit organisatie, die eerlijk handelen in de wijnindustrie bevordert door middel van opleidingen, controles en inspecties, waarbij wordt vastgesteld of bedrijven handelen in overeenstemming met de afspraken. In WIETA zijn producenten, verkopers, verkooporganisaties, overheid en NGO’s vertegenwoordigd.

Wat is WIETA?

WIETA is een Zuid-Afrikaanse non-profit en vrijwillige organisatie van vele verschillende aandeelhouders uit de Zuid-Afrikaanse wijn- en landbouwsector, die eerlijk handelen in deze sectoren bevordert door middel van opleidingen, controles en inspecties, waarbij wordt vastgesteld of bedrijven handelen in overeenstemming met de afspraken. WIETA is opgericht in 2002.

Doelstellingen?

WIETA’s missie is om de arbeidsomstandigheden in de wijn- en landbouwsectoren te verbeteren door het:

 • opstellen en overnemen van een gedragscode die gaat over werkgelegenheidsvoorwaarden voor degenen die werken in de landbouw (telers en boeren) en productie van landbouwproducten (bijv. medewerkers van wijnmakerijen).
 • promoten van het toepassen en aanhangen van de gedragscode in deze sectoren.
 • voorlichten van producenten en werknemers over de bepalingen van de code.
 • aanstellen van onafhankelijke sociale inspecteurs om ervoor te zorgen dat de leden van de organisatie de gedragscode in acht nemen en toepassen.
 • vaststellen van manieren om de toepassing en naleving van de code te stimuleren en het vaststellen van maatregelen die genomen moeten worden in het geval van niet naleving van de code.
Wat houdt de WIETA-code in?

De code bevat de volgende belangrijke principes:

 • er mag geen gebruik worden gemaakt van kinderarbeid
 • een dienstbetrekking moet vrijwillig aangegaan zijn
 • het recht op een gezonde en veilige werkomgeving
 • het recht van vrijheid van vereniging
 • het recht op een minimumloon
 • werktijden mogen niet buitensporig zijn
 • wrede of onmenselijke behandeling is verboden
 • oneerlijke discriminatie is verboden
 • regelmatig werk moet worden aangeboden
 • werknemer’s rechten op huisvesting en ambtszekerheid moeten gerespecteerd worden

De code is gebaseerd op de basiscode van het ETI (Ethical Trading Code) en de Zuid-Afrikaanse wetgeving, en beschrijft in groter detail wat elk van de bovenstaande principes met zich meebrengen in de context van wijnbouw, fruit- en bloementeelt.

Wie mag lid worden van WIETA en hoe wordt WIETA bestuurd?

Elk individu  of bedrijf dat zich sterk maakt voor de doelstellingen van de organisatie, inclusief telers; producenten; agenten; handelsunies; niet-gouvernementele organisaties; retailers en overheden.

WIETA wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, niet-gouvernementele organisaties en de overheid.

Welke diensten biedt WIETA aan?
 • voorlichting van leden en werknemers over de code en het proces van sociale controle.
 • het delen van up-to-date informatie over de beste manier om de code te implementeren.
 • controle op het naleven van de code door producenten en telers.
 • bijstaan van retailers in het toezicht op hun toeleveranciers.
Het nieuwe WIETA-zegel

In 2012 heeft WIETA een nieuw ethisch keurmerk geïntroduceerd, dat zal getuigen van acceptabele arbeidsvoorwaarden, gebaseerd op rigoreuze en zorgvuldig gecontroleerde kwalificatiecriteria. Men denkt dat dit keurmerk uniek is voor wijnproducerende landen. Het zegel komt qua doelstelling overeen met Fair Trade en Fair for Life, dat beide ook erkende ethische keurmerken zijn. WIETA zal overwegen om ethische, gezondheids- en veiligheidscontroles door andere instanties te erkennen. Echter, de WIETA-voorwaarden en de methode van controle zal niet veranderen. Alleen die merkeigenaren die aan de criteria van WIETA voldoen, zullen het recht hebben het zegel te gebruiken op hun wijnen. Ze moeten een jaarlijks vernieuwbare, wettelijk bindende overeenkomst aangaan met WIETA. Om complete traceerbaarheid te garanderen, moeten producenten al hun leveranciers aanduiden. Minstens 60% van die toeleveranciers moeten ook door WIETA geaccrediteerd zijn, terwijl de overige 40% moet aangeven dat ze zich aan het voorbereiden zijn voor toelating.

wietazegel

Het nieuwe WIETA-zegel zal worden gebruikt op voor- of achteretiketten, of op de hals van de fles worden aangebracht, naast het duurzaamheidszegel. Het uiteindelijke doel voor de toekomst is om maar één zegel te hebben, uitgegeven door de Wine and Spirit Board, dat een garantie vormt ten aanzien van de Wine of Origin-informatie (oogstjaar, datum, druivenras), de milieutechnische duurzaamheid (IPW) en de ethische omgang met werkers (WIETA).

Meer informatie:
www.wieta.org.za

Deel.

Uw commentaar