Wine of Origin Cape Town vaandeldrager voor Zuid-Afrikaanse wijn

Met de officiële erkenning van de nieuwe herkomstbenaming Wine of Origin Cape Town, genoemd naar een van ‘s werelds meest prominente toeristische trekpleisters, staat Zuid-Afrikaanse wijn op het punt nog meer internationale aandacht te trekken. Dit baanbrekende initiatief is erop gericht om het profiel van Zuid-Afrikaanse wijn te versterken door een directe koppeling met Kaapstad. Onder de overkoepelende naam Wine of Origin Cape Town zal de herkomstbenaming de bestaande zones Constantia, Durbanville, Philadelphia en Hout Bay gaan omvatten.

In totaal 30 wijnbedrijven, waaronder toonaangevende producenten als Groot Constantia, Durbanville Hills, Diemersdal, Klein Constantia, Nitida, Meerendal, Buitenverwachting en Cape Point Vineyards zullen hun krachten bundelen in Wine of Origin Cape Town. Ze zullen hun voordeel doen met de wereldwijde erkenning die Kaapstad met zijn aantrekkelijke levensstijl heeft verworven als toeristische bestemming met internationale allure.

Alle betrokkenen beschouwen het samenwerkingsinitiatief als baanbrekend en innovatief voor de Zuid-Afrikaanse wijnindustrie en verwachten een positieve wisselwerking tussen toerisme en wijn. Als wijngebied belichaamt Kaapstad nu een dynamisch geheel aan erfgoed, cultuur en moderne wijnbouw. De bundeling van krachten binnen de nieuwe Wine of Origin Cape Town is niet alleen een prima zet qua marketing, maar ook een logische gelet op de grote onderlinge overeenkomsten in terroir tussen de afzonderlijke zones. Ze delen een relatief koel klimaat door de nabijheid van de Atlantische Oceaan en vormen een duidelijk begrensde eenheid. Vanuit het centrum van Kaapstad ligt het verste punt op slechts 36 kilometer daarvandaan.

Producenten binnen Wine of Origin Cape Town

Constantia Durbanville
Steenberg Vineyards

Constantia Uitsig

Buitenverwachting

Klein Constantia

Groot Constantia

High Constantia

Eagles Nest

Constantia Glen

Beau Constantia

Silvermist

Nova Zonnestraal

Altydgedacht

Bloemendal
Canto

D’Aria

De Grendel

Diemersdal

Durbanville Hills

Hillcrest

Klein Roosboom

Meerendal

Nitida

Phizantekraal

Signal Gun

Philadelphia Overige producenten
Capaia

Havana Hills

Cape Point Vineyards

Ambeloui

Hout Bay Vineyards

Signal Hill

WINE OF ORIGIN – W.O.

Omdat de rol van herkomst zo belangrijk is, kennen de traditionele wijnlanden in Europa daarvoor al jarenlang een controlesysteem om zowel de producent als de consument te beschermen. De twee factoren die de belangrijkste rol spelen bij het bepalen van het karakter en de kwaliteit van een wijn zijn terroir (bodem, klimaat en ligging) en de mens (keuze van druivenras, teeltwijze en vinificatietechniek). Van deze twee wordt terroir gezien als de factor met de meeste invloed. In bepaalde contreien groeit de wijnstok nu eenmaal beter dan in andere. Binnen de Zuid-Afrikaanse wijnbouwgebieden zorgen verschillen in bodem, klimaat en ligging ervoor dat de wijnen van gebied tot gebied anders smaken. Wanneer een wijn aanspraak maakt op een bepaalde herkomst, zorgt regelgeving ervoor dat de wijn ook werkelijk daar vandaan komt. Staat de term Wine of Origin of de afkorting W.O. daarvan op het etiket met de naam van een productiegebied als Stellenbosch, Durbanville of Robertson, dan is dit de bevestiging dat de wijn voor 100% afkomstig is van druiven uit dat specifieke gebied.

DEMARCATIE

Een herkomstbenaming kan slaan op iedere vorm van een begrensd gebied, van een individuele wijngaard tot een geografisch geheel. In alle gevallen zijn de grenzen wettelijk bepaald. De kleinste eenheid in de vorm van een individuele wijngaard mag niet groter zijn dan 6 hectare. De tweede afgebakende eenheid is die voor estate wine of landgoedwyn. Een wijngoed mag uit meerdere aan elkaar grenzende boerderijen bestaan, zo lang die maar onder gemeenschappelijk beheer vallen. Verplicht zijn eigen kelderfaciliteiten op de plaats waar de wijn geproduceerd wordt. Staat de term estate wine/landgoedwyn op het etiket, dan bevestigt dit dat de wijn gemaakt is van druiven die op het bewuste wijngoed zelf geteeld zijn. Het derde niveau is de ward, een kleine afgebakende zone met diverse wijngoederen, zoals Franschhoek en Constantia. Een ward is doorgaans onderdeel van een groter district, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Franschhoek vormt als ward onderdeel van het district Paarl, maar Cederberg behoort niet tot een specifiek district. Het vierde niveau voor een afgebakend productiegebied is een district, zoals Cape Town, Paarl, Stellenbosch en Robertson. De grootste productie-eenheid tenslotte is een regio, zoals Klein Karoo en Coastal Region. Het gaat daarbij om een combinatie van verschillende districten of delen daarvan. Zuid-Afrika heeft in de loop der jaren aangetoond dat ieder herkomstgebied zijn unieke eigen karakter aan wijnen verleent en dat bepaalde gebieden uitmunten voor specifieke typen wijn.

PRODUCTIECRITERIA

Bij de definitie van een ward zijn bodem, klimaat en ecologische factoren zeer belangrijk, aangezien die een duidelijke invloed op het karakter van de wijn hebben. De voorgestelde herkomstbenaming moet ook de werkelijke geografische naam zijn, terwijl de natuur bepaalt dat het specifieke gebied daadwerkelijk wijn met een onderscheidend karakter kan produceren. Districten moeten aan dezelfde criteria voldoen als wards, maar kennen een ruimere begrenzing door gebruik van macro-geografische karakteristieken als bergen en rivieren voor de begrenzing ervan. Vanzelfsprekend is een grotere bodemvariatie toegestaan dan bij wards. Regio’s worden vooral gedefinieerd aan de hand van het grotere gebied waaronder ze vallen. In het geval van een rivier geldt dat vanaf de oorsprong tot aan de monding ervan. Bij de productie van landgoedwijn, die afkomstig kan zijn van een of meer boerderijen, kunnen de natuurlijke factoren variëren. Toch is deze onderscheidend, omdat er in de meeste gevallen sprake is van slechts één producent en de boerderijen als eenheid opereren.

CERTIFICATIE ALS GARANTIE
Een certificatiezegel is de absolute garantie voor het publiek dat de aanspraken die op het etiket gemaakt worden waar zijn en dat de wijn in goede kwaliteit verkeerde toen hij voor certificatie beoordeeld werd door de Wine and Spirit Board/Wyn en Spiritusraad. Als zodanig is het certificatiezegel heel belangrijk voor wijnliefhebbers. Een wijn kan alleen gecertificeerd worden wanneer hij aan alle eisen van het concept Wine of Origin heeft voldaan.

Deel.

Uw commentaar