Wine of Origin

Indien een wijn ‘Origin’ op het etiket voert, is deze onderhevig aan wettelijk vastgelegde regelgeving die garandeert dat de wijn ook werkelijk afkomstig is van die ‘Origin’ (herkomst). Bijvoorbeeld, indien de term Wine of Origin (of de afkorting W.O.) Robertson of Stellenbosch wordt gebruikt, verzekert dat dat de druiven gebruikt voor de desbetreffende wijn voor 100% afkomstig waren uit die specifieke herkomst. Om een jaartal te mogen voeren, dient 85% van de wijn uit het genoemde oogstjaar te komen. En indien een druivenras wordt vermeld, moet minimaal 85% van de wijn van dat ras gemaakt zijn.


Certificeringszegel
De certificeringszegel op de fles vormt een absolute garantie naar de consument toe dat alle beweringen op de verpakking aangaande oogstjaar, druivenras en herkomst waar zijn, en dat de wijn van goede kwaliteit was toen deze werd beoordeeld voor certificering door de Wine and Spirit Board.originlabelIn de wijngebieden van Europa is in de loop van honderden jaren systemen ontwikkeld die de herkomst van wijn garanderen, zoals Appellation d’Origine Contrôlée in Frankrijk. Dit soort systemen beschermen zowel de consument als de producent. Bepalend voor het karakter en de kwaliteit van wijn zijn enerzijds natuurlijke factoren (klimaat, bodem, plek/ligging) en anderzijds menselijk handelen (keuze van druivenras, manier van wijnbouw en wijn maken). Van die twee aspecten worden de natuurlijke factoren als belangrijkste gezien. In Zuid-Afrika is er een enorme variatie in klimaten, bodems en liggingen; ze kunnen enorm verschillen tussen gebieden. Het Wine of Origin stelsel werd in 1973 ingevoerd en wordt toegepast door de Wine and Spirit Board, aangesteld door het Ministerie van Landbouw.
Grenzen
De grenzen van alle productiegebieden in Zuid-Afrika zijn wettelijk bepaald en vastgelegd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen regio’s (regions), districten (disctricts) en wards. Een ward wordt gedefinieerd indien klimaat, bodem en ecologische factoren een duidelijke rol spelen in de bepaling van het karakter van de wijn. De naam van de ward moet overeenkomen met een echt geografisch kenmerk van de plek (zoals een stad of dorp, een rivier of een vallei).

Districten moeten aan dezelfde criteria voldoen als wards, maar met een bredere definitie van het relevante gebied, op basis van grotere geografische eigenschappen zoals bergen en rivieren. Een grotere diversiteit aan bodemtypen is logischerwijze toegestaan (terroir mag minder homogeen zijn dan in een ward).

Regio’s zijn nog groter, ze beslaan gebieden die, in het geval van een rivier bijvoorbeeld zich kunnen uitstrekken van bron tot monding.

Het Wine of Origin stelsel werd herzien om er geografische eenheden (geographical units) in op te nemen. Zuid-Afrika heeft er momenteel vijf: Western Cape (verreweg de belangrijkste), Northern Cape, Eastern Cape, KwaZulu-Natal en Limpopo. Het stelsel erkent nu ook wijnen uit een afgebakende wijngaard.

Regio's
Zuid-Afrika heeft een wijngaardareaal van 100.093 hectare (stand 2012) en het heeft zes officieel vastgelegde regio’s, 26 districten en 66 wards.

De vijf voornaamste regio’s zijn Breede River Valley, Cape South Coast, Coastal Region, Klein Karoo en Olifants River. Boberg (niet in het schema hieronder) is officieel ook een regio, maar wordt gebruikt voor versterkte wijnen uit Paarl, Franschhoek, Wellington en Tulbagh.

Wine of Origin schema

Deel.

Uw commentaar